Raksti

Transponētā matrica, simetriskā matrica un pretējā matrica


  • Transponētā matrica: matrica At iegūts no A matricas, kārtīgi mainot rindas pa kolonnām vai kolonnas pa rindām. Piemēram:

Tādējādi, ja matrica A tas ir kā m x n, At ir tipa n x m. Ņemiet vērā, ka pirmā rindiņa A atbilst 1. slejai At un A otrā rinda atbilst 2. slejai At.

  • Simetriskā matrica: kvadrātveida matrica secībā n tāda, ka A = At . Piemēram,

ir simetriska, jo12 = a21 = 5,13 = a31 = 6,23 = a32 = 4, ti, mums vienmēr ir ij = a ji.

  • Pretējā matrica: matrica -A iegūts no A mainot visu elementu signālu A. Piemēram, .

Matricu vienādība

Divas viena veida m x n matricas A un B ir vienādas tikai tad, ja visi elementi, kas ieņem vienu un to pašu pozīciju, ir vienādi:

.

Nākamais: masīvu pievienošana un atņemšana