Raksti

Aksiomas


Aksiomas vai postulāti (Lpp), ir apgalvojumi, kas tiek pieņemti kā patiesi bez demonstrācijas un kas kalpo par pamatu teorijas attīstībai. Mums ir galvenā aksioma: Ir bezgalīgi punkti, līnijas un plaknes.

Postulāti par punktiem un līnijām

Lpp1) Rinda ir bezgalīga, ti, tajā ir bezgalīgi punkti.

Lpp2) Vienam punktam var novilkt bezgalīgas taisnas līnijas.

Lpp3) Divas atšķirīgas vietas iet caur vienu līniju.

Lpp4) Jebkurš līnijas punkts to sadala divās taisnās līnijās.

Postulāti par plakni un kosmosu

Lpp5) Vienu plakni šķērso trīs punkti, kas nav kolineāri.

Lpp6) Plāns ir bezgalīgs, tas ir, neierobežots.

Lpp7) Līniju var novilkt ar daudzām plaknēm.

Lpp8) Katru līniju, kas pieder plaknei, sadala to divos reģionos, ko sauc par pusplāni.

Lpp9) Jebkura plakne sadala telpu divos reģionos, ko sauc par pustelpām.

Nākamais: divu līniju relatīvās pozīcijas