Raksti

13.5.9E: Vingrinājumi - matemātika


Prakse padara perfektu

Vienkāršojiet izteicienus ar kvadrātveida saknēm

Turpmākajos vingrinājumos vienkāršojiet.

659. ( sqrt {36} )

660. ( sqrt {4} )

661. ( sqrt {64} )

662. ( sqrt {169} )

663. ( sqrt {9} )

664. ( sqrt {16} )

665. ( sqrt {100} )

666. ( sqrt {144} )

667. ( sqrt {−4} )

668. ( sqrt {−100} )

669. ( sqrt {−1} )

670. ( sqrt {−121} )

Identificējiet veselos skaitļus, racionālos skaitļus, neracionālos skaitļus un reālos skaitļus

Turpmākajos vingrinājumos rakstiet kā divu veselu skaitļu attiecību.

671.

ⓐ 5 ⓑ 3.19

672.

ⓐ 8 ⓑ 1.61

673.

ⓐ −12−12 ⓑ 9.279

674.

ⓐ −16−16 ⓑ 4.399

Turpmākajos vingrinājumos uzskaitiet ⓐ racionālos skaitļus, ⓑ iracionālos skaitļus

675.

0.75,0.223–,1.391740.75,0.223–,1.39174

676.

0.36,0.94729…,2.528–0.36,0.94729…,2.528–

677.

0.45–,1.919293…,3.590.45–,1.919293…,3.59

678.

0.13–,0.42982…,1.8750.13–,0.42982…,1.875

Turpmākajos vingrinājumos nosakiet, vai katrs skaitlis ir racionāls vai iracionāls.

679.

ⓐ 25‾‾‾√25 ⓑ 30‾‾‾√30

680.

ⓐ 44‾‾‾√44 ⓑ 49‾‾‾√49

681.

ⓐ 164‾‾‾‾√164 ⓑ 169‾‾‾‾√169

682.

ⓐ 225‾‾‾‾√225 ⓑ 216‾‾‾‾√216

Turpmākajos vingrinājumos identificējiet, vai katrs skaitlis ir reāls skaitlis.

683.

ⓐ −81‾‾‾√−81 ⓑ −121‾‾‾‾‾√−121

684.

ⓐ −64‾‾‾√−64 ⓑ −9‾‾‾√−9

685.

ⓐ −36‾‾‾‾√−36 ⓑ −144‾‾‾‾√−144

686.

ⓐ −49‾‾‾‾√−49 ⓑ −144‾‾‾‾√−144

Turpmākajos vingrinājumos uzskaitiet ⓐ veselos skaitļus, ⓑ veselos skaitļus, ⓒ racionālos skaitļus, ⓓ iracionālos skaitļus,, reālos skaitļus katrai skaitļu kopai.

687.

−8,0,1.95286…,125,36‾‾‾√,9−8,0,1.95286…,125,36,9

688.

−9,−349,−9‾√,0.409–,116,7−9,−349,−9,0.409–,116,7

689.

−100‾‾‾‾√,−7,−83,−1,0.77,314−100,−7,−83,−1,0.77,314

690.

−6,−52,0,0.714285———,215,14‾‾‾√−6,−52,0,0.714285———,215,14

Skaitļu rindā atrodiet frakcijas

Turpmākajos vingrinājumos atrodiet skaitļus ciparu rindā.

691.

34,85,10334,85,103

692.

14,95,11314,95,113

693.

310,72,116,4310,72,116,4

694.

710,52,138,3710,52,138,3

695.

25,−2525,−25

696.

34,−3434,−34

697.

34,−34,123,−123,52,−5234,−34,123,−123,52,−52

698.

15,−25,134,−134,83,−8315,−25,134,−134,83,−83

Turpmākajos vingrinājumos pasūtiet katru skaitļu pāri, izmantojot .

699.

−1___−14−1___−14

700.

−1___−13−1___−13

701.

−212___−3−212___−3

702.

−134___−2−134___−2

703.

−512___−712−512___−712

704.

−910___−310−910___−310

705.

−3___−135−3___−135

706.

−4___−236−4___−236

Decimālu atrašana ciparu rindā Turpmākajos vingrinājumos atrodiet skaitli ciparu rindā.

707.

0.8

708.

−0.9−0.9

709.

−1.6−1.6

710.

3.1

Turpmākajos vingrinājumos pasūtiet katru skaitļu pāri, izmantojot .

711.

0.37___0.630.37___0.63

712.

0.86___0.690.86___0.69

713.

0.91___0.9010.91___0.901

714.

0.415___0.410.415___0.41

715.

−0.5___−0.3−0.5___−0.3

716.

−0.1___−0.4−0.1___−0.4

717.

−0.62___−0.619−0.62___−0.619

718.

−7.31___−7.3−7.31___−7.3

Ikdienas matemātika

719.

Izbraukuma ekskursija Visi Linkolna pamatskolas 5. klases skolēni dosies izbraukumā uz zinātnes muzeju. Saskaitot visus bērnus, skolotājus un pavadoņus, būs 147 cilvēki. Katrā autobusā ir 44 cilvēki.

Ⓐ Cik autobusu būs nepieciešams?
Ⓑ Kāpēc atbildei jābūt veselam skaitlim?
Ⓒ Kāpēc jums nevajadzētu noapaļot atbildi parastajā veidā, izvēloties visu skaitli, kas ir vistuvāk precīzai atbildei?

720.

Bērnu aprūpe Serēna vēlas atvērt licencētu bērnu aprūpes centru. Viņas valsts prasa, lai katram skolotājam būtu ne vairāk kā 12 bērni. Viņa vēlētos, lai viņas bērnu aprūpes centrs apkalpotu 40 bērnus.

Ⓐ Cik skolotāju būs nepieciešams?
Ⓑ Kāpēc atbildei jābūt veselam skaitlim?
Ⓒ Kāpēc jums nevajadzētu noapaļot atbildi parastajā veidā, izvēloties visu skaitli, kas ir vistuvāk precīzai atbildei?

Rakstīšanas vingrinājumi

721.

Pēc saviem vārdiem izskaidrojiet atšķirību starp racionālo skaitli un iracionālo skaitli.

722.

Paskaidrojiet, kā skaitļu kopas (skaitīšana, vesels skaitlis, racionāls, iracionāls, reāls) ir savstarpēji saistītas.

Pašpārbaude

Ⓐ Pēc vingrinājumu izpildīšanas izmantojiet šo kontrolsarakstu, lai novērtētu, kā jūs pārzināt šīs sadaļas mērķi.

Ⓑ Kā jūs vērtējat šīs sadaļas meistarību skalā no 1−10,1−10, ņemot vērā jūsu atbildes uz kontrolsarakstu? Kā jūs to varat uzlabot?


Skatīties video: Daļveida vienādojuma atrisināšana 9. klase (Novembris 2021).